commissie JC/TC

Van de Jeugd Commissie en de Technische commissie,
Meetrainen met een hoger team…..

Beste leden,

De jeugd- en technische commissie ziet graag dat talentvolle spelers een kans krijgen om met een hoger team mee te trainen. We krijgen hiervoor veel steun van de trainers. Echter er zitten altijd wat haken en ogen aan zo’n plan. Hieronder leggen we ons plan uit.

Wie beslist of iemand met een hoger team kan meetrainen?
Vind jij dat je toe bent aan een uitdaging bij een hoger team? Bespreek dit dan met je trainer. Wanneer jullie het er samen over eens zijn dat je een niveau hoger zou kunnen meetrainen, geef je dit door aan de teamverantwoordelijke. Voor jeugdleden geldt dat ouders kunnen overleggen met de trainer en/of teamverantwoordelijk.

De teamverantwoordelijke legt het neer bij de jeugd- en technische commissie. Zij beslissen uiteindelijk of meetrainen met een hoger team gewenst is. Uiteraard vindt deze beslissing altijd in overleg met de betrokkene(n).

Komt iedereen in aanmerking om hoger mee te trainen?
In principe wel, maar er is een aantal voorwaarden:
1. Je niveau moet voldoende aansluiten bij het hoger spelende team. Hierover denken coach, trainer en de jeugd- en technische commissie met je mee
2. Er kunnen maximaal twee spelers/speelsters meetrainen met het hogere team om te voorkomen dat de training van het hogere team teveel wordt belast.
3. In principe train je mee voor een duur van vier weken. In overleg met de trainer kan besloten worden om deze duur te verlengen. (zie het als een soort stage).
4. Binnen de afgesproken duur van vier weken moet je wel iedere week beschikbaar zijn, zodat er op je gerekend kan worden. Als je onverhoopt niet kan meetrainen meldt je dit aan de trainer.
5. Deze stage mag niet ten koste gaan van je eigen training en team. Je gaat in deze periode dus extra trainen!

Mocht je iemand weten waarvan je vindt dat hij/zij toe is aan een uitdaging, meldt deze persoon via je teamverantwoordelijke aan. Hieronder vind je bij wie je je kunt melden:

Lijst met de teamverantwoordelijken:
Dames 1: Joram Teerling
Dames 2: Jaap van Iwaarden
Dames 3: Robert de Vries
Heren 1: Johan van Noord
Heren 2: Vincent Goudzwaard
Heren 3: Wouter van der Pas
Heren 4: Joram Teerling
Heren 5 Robert de Vries
Meisjes A Calvin de Vries
Meisjes B1 Quint Enzlin Sullock
Meisjes B2 Quint Enzlin Sullock
Jongens C Samantha de Boer
Meisjes N51 Samantha de Boer
Meisjes N52 Samantha de Boer
CMV Samantha de Boer

Als er nog vragen zijn en/of onduidelijkheden, neem dan contact op met je teamverantwoordelijke.

Met vriendelijke groet, mede namens de leden van de JC/TC,
Gerard van der Kleij
Voorzitter JC/TC
Volleybal Verenging Spirit