Gezocht nieuwe voorzitter seizoen 2019-2020

Vanaf volgend seizoen ontstaan er enkele gaten bij het bestuur en verschillende commissies. Voor volgend jaar zijn de volgende functies vacant:

  • Voorzitter bestuur
  • Secretaris bestuur
  • Voorzitter barcommissie
  • Wedstrijd secretariaat

De vacatures brengen wij komende weken één voor één bij jullie onder de aandacht. De tweede vacature is de functie van de voorzitter. De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur samen met de secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden vormt hij of zij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van ad hoc maatregelen.

Taken van de voorzitter:

  • Het bijeenroepen en voorzitten van de bestuursvergadering.
  • In samenwerking met andere bestuursleden het beleid uitstippelen.
  • Het zorgdragen voor een goede organisatie binnen de vereniging. Dit betekent het versoepelen van de communicatielijnen, het delegeren van werk, het coördineren van werk, rapportage verwerking en archivering. En waar het nodig is, bijsturen en ondersteunen.
  • Het informeren van de leden, de website en de mail zijn hierbij goede instrumenten.
  • Het bijeenroepen en voorzitten van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden inzake het gevoerde beleid.
  • De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern.

Deze vacature brengen wij nu graag bij jullie onder de aandacht om een zorgvuldige overdracht te kunnen garanderen. Ben jij de persoon die deze taak als voorzitter wil gaan uitvoeren? Laat dit dan zo snel mogelijk weten via secretaris@cvv-spirit.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...