Nieuwe opzet talentontwikkeling

De afgelopen drie jaar hebben we op onze vereniging aandacht gegeven aan talent opleiding door middel van de prestatieve lijn. Onder leiding van Gerard Westerveld zijn een groot aantal enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om op een actievere en professionelere manier trainen te geven en zich de nieuwste trainingstechnieken eigen te maken. Een voor CVV Spirit geheel nieuwe aanpak die zowel positief als negatief flink wat heeft opgeschud binnen de vereniging.

Het bestuur heeft deze nieuwe aanpak geëvalueerd en gekeken wat er wel en niet heeft gewerkt en hoe we de begeleiding van alle leden weer een stap verder kunnen brengen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige aanpak met een aparte prestatielijn niet past binnen het clubgevoel wat wij bij CVV Spirit juist zo belangrijk vinden. Wel ziet het bestuur en de technische commissie dat door de betere trainingstechnieken het gemiddeld niveau gestegen is en uiteraard willen wij dit graag continueren.

Met ingang van het komende seizoen willen we daarom starten met een trainerscoördinator. Deze coördinator gaat zich vooral bezighouden met het verenigingsbreed begeleiden van de diverse trainers en coaches.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur, de technische commissie en Gerard Westerveld. In dit gesprek hebben wij aangegeven dat wij Gerard heel erg waarderen om zijn inzet de afgelopen jaren en wij zijn kwaliteiten zien als trainer en talent ontwikkelaar, maar dat deze rol in de nieuwe opzet zal komen te vervallen. In de komende weken zullen er gesprekken plaats vinden om te kijken hoe de nieuwe opzet er specifiek uit komt te zien en wie welke rol kan invullen.

Wij willen hierbij nog wel benadrukken dat wij zeer waarderen wat Gerard tot nu toe voor onze club gedaan heeft. In zeer korte tijd heeft hij de vereniging met zijn enthousiasme en kennis van het moderne volleybal enorme stappen laten maken.

Op korte termijn zullen wij een uitgebreidere visie delen over de rol van de trainerscoördinator.

Dit vind je misschien ook leuk...