Van het bestuur

Hierbij een update van het bestuur. Een aantal zeer belangrijke zaken komen hieronder ter sprake dus neem even de tijd om dit bericht te lezen!

Het bestuur bestaat uit:

  • Michiel van der Wel (voorzitter)
  • Carla Bom (secretaris)
  • Martin de Ruiter (penningmeester)
  • Patrick Kooij (algemeen lid)
  • Harry den Boer (algemeen lid)

Vrijwilligers
Onze mooie club is het afgelopen jaar enorm gegroeid. In een paar maanden tijd zijn we van iets meer dan 200 naar bijna 300 leden gegaan en er staan bovendien nog mensen op de wachtlijst om lid te worden. Het enthousiasme voor onze vereniging is natuurlijk geweldig en we heten alle nieuwe leden dan ook van harte welkom! Echter voor een echt hartelijk welkom hebben we iedereen zijn hulp hard nodig. Wij willen onze nieuwe leden graag kennis laten maken met de vereniging door middel van leuke activiteiten en kennis laten maken met volleybal door training te krijgen van ervaren volleyballers.

Helaas zijn er te veel leden die te weinig doen voor de vereniging. Hierdoor zijn er het hele seizoen al (jeugd) teams die geen trainer en/of coach hebben, dit zijn Meisjes D2 en Jongens A. Wij doen als bestuur nogmaals een dringende oproep aan iedereen om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Neem gerust contact op met ons als je iets kan doen (ook al is het maar af en toe).

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is dit ook ter sprake gekomen en is er besloten dat we als bestuur dwingender beleid mogen maken met betrekking tot het uitvoeren van vrijwilligerstaken door leden van de vereniging. Natuurlijk zijn ook alle ouders van jeugdleden van harte welkom om een steentje bij te dragen, maar in eerste instantie, zeker voor trainen en coachen, weten we dat we in potentie meer dan genoeg leden hebben die een positieve bijdrage kunnen leveren mits iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt.
Vind jij het leuk dat je training krijgt, maar geef je zelf geen training? Of waardeer jij je coach voor de aanwijzingen die je krijgt, maar je coacht zelf nog geen team? Of hou je wel van een feestje maar organiseer je ze zelf niet? Zorg er dan voor dat geven en nemen weer wat meer in balans komen!

Vooralsnog hebben we als bestuur besloten geen boete of afkoopsysteem of andere meer dwingende aanpak te starten in de hoop dat deze oproep serieus genomen wordt. Verder wil het bestuur iedereen die zich op dit moment wel inzet voor de vereniging enorm bedanken! Vaak zijn het leden die meerdere intensieve taken uitvoeren en heel veel werk verzetten. Het is te vaak een kleine groep mensen die veel werk doen!

Nieuwjaarstoernooi/receptie
Een van de mensen die heel veel voor Spirit doet is Wouter van der Pas. Naast het trainen en coachen van de Dames 2 is Wouter altijd betrokken bij bijvoorbeeld het beachvolleybal en organiseert hij de klaverjas-avonden, het nieuwjaarstoernooi. Helaas (en begrijpelijk) heeft hij aangegeven dat het te druk is om dit als vrijwilliger te blijven doen. En kiest hij er voor om Dames 2 te blijven trainen en coachen, maar de andere activiteiten zullen door andere leden moeten worden opgepakt. Wouter nogmaals bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren!
Gelukkig heeft Corjan samen met David zich aangemeld om het nieuwjaarstoernooi en de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Hulp is ongetwijfeld welkom!

Nieuw trainingsschema
Vanaf 1 januari zal er een nieuwe indeling zijn van de trainingsavonden, omdat er een paar zaken moeten worden opgelost. De afgelopen maanden trainden Heren 1 en Dames 1 op donderdag in het Hof van Maxima. Al snel bleek deze zaal niet te voldoen aan de minimale eisen voor een volleybal zaal. Daarnaast bleek het niet mogelijk om een trainer te vinden voor Jongens A en Meisjes D2. Met een andere indeling van de trainingsavonden en een efficiëntere invulling van de beschikbare ruimte wordt het haalbaar om Heren 1 en Dames 1 weer 2 keer te laten trainen en sluiten de Jongens A en Meisjes D2 beter aan op andere groepen waardoor er gemakkelijker een trainer gevonden kan worden.
Het nieuwe trainingsschema zal zo snel mogelijk, uiterlijk op 22 december, bekend gemaakt worden.

Nieuwe Technische Commissie
Vanaf 1 januari is er een nieuwe technische commissie actief. Wij zijn de laatste puntjes op de ‘i’ aan het zetten qua taakverdeling en zoeken nog een ervaren volleyballer, bij voorkeur uit een lager senioren team, om de groep compleet en divers te maken. De nieuwe technische commissie zal zich begin januari aan jullie voorstellen.

Zorgvuldig afsluiten en rekening houden met de buurt
Het komt regelmatig voor dat de deuren van de kantine niet op slot zijn. Zorg ervoor dat je altijd ALLE deuren van de kantine controleert als je afsluit.
Daarnaast verdwijnen er af en toe ballen of andere volleybal materialen. Controleer altijd of alle ballen in het ballenhok zitten, controleer de sporthal, tribune, materialen hok en kleedkamers voordat je de zaal afsluit.

Ook is sinds kort een van de sleutelbossen kwijt, het betreft de rode sleutelbos. Is deze misschien per ongeluk vergeten af te geven bij een van de sleuteladressen en zit de sleutelbos nog ergens in een zijvak van een sporttas? Graag even controleren!!

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de geluidsoverlast: geen muziek na 23:00, niet buiten blijven hangen, ramen van de kantine en kleedkamers sluiten, doordeweeks niet na 00:00 aanwezig zijn in de sporthal. Gelukkig worden deze afspraken steeds beter nagekomen en krijgen we veel minder klachten! Blijf scherp op deze afspraken. Wel blijkt dat er op zaterdagen, veel kort, geparkeerd wordt tegenover de zaal buiten de daarvoor bestemde vakken. Zoek, ook als je kort parkeert, of iemand ophaalt/afzet, even een plek waar dat kan en mag. Sportief als wij zijn is het natuurlijk geen probleem om een klein stukje te lopen van je auto naar de zaal.

Vragen of aanmelden als vrijwilliger? Wij horen het graag!
Het bestuur.

Dit vind je misschien ook leuk...