Samenvatting algemene ledenvergadering

Op 27 september 2019 vond in de kantine van de Vrijenburgpoort de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

Belangrijke zaken die aan de orde kwamen:

Henk de Koning is benoemd tot Lid van verdienste.
De vereniging dreigt uit zijn jas te groeien, maar het is nog te vroeg voor een ledenstop.

De ALV heeft het standpunt ingenomen dat meer discipline nodig is van iedereen die gebruikt maakt van bar en kantine:

  • Bonnetjes zijn vanaf heden niet meer toegestaan, er moet direct worden afgerekend.
  • Pinnen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
  • We gaan werken met een tablet om meer inzicht in de omzet te krijgen.
  • Het netjes houden van de kantine is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.
  • Een impuls aan de barorganisatie is gegeven met een nieuwe bar-map, met daarin taken, afspraken, vergunningen en een to do list voor de bardienst.

De ALV heeft tevens uitgesproken dat het lidmaatschap van een (onze) vereniging niet vrijblijvend is en het bestuur gevraagd om dit als uitgangspunt voor nieuw beleid te hanteren. Dit betekent dat je lidmaatschap verplichtingen met zich mee brengt, waarop je kan worden aangesproken. Natuurlijk rekenen we erop dat dit niet vaak nodig zal zijn.

Verder kwamen aan de orde:

  • Technische, Jeugd technische commissie en jeugdopleiding.
  • De vereniging kijkt terug op een zeer geslaagd lustrum.
  • Complimenten aan Quint voor het positieve resultaat van het jeugdkamp.
  • De sponsorcommissie heeft een groot aantal nieuwe sponsors aan de club kunnen verbinden.
  • We missen helaas nog te veel vrijwilligers op belangrijke posities binnen de club.

Lees verder voor meer informatie en achtergronden.

Dit vind je misschien ook leuk...