Update bestuur 29 november

Het is alweer eind november, normaal gesproken gaan we al richting einde eerste seizoenshelft, zit de kantine op zaterdag lekker vol en is het dringen op de tribunes. Helaas moet dat alles nog even wachten. Gelukkig kan de jeugd, dankzij de inzet van vrijwilligers, deze dagen lekker doortrainen. Laten we hopen dat de huidige dalende trend zich doorzet zodat we wellicht begin 2021 onze mooie sport weer kunnen oppakken!

Ondertussen zijn er een aantal zaken waar wij als bestuur jullie over willen informeren:

  • Contributie
  • Algemene leden vergadering
  • Zichtbaar in het verkeer

Contributie

Zoals jullie gemerkt zullen hebben is er dit seizoen nog geen contributie geïnd. Wij zijn als bestuur bezig geweest met het beperken van de lopende kosten om op die manier te proberen om zo min mogelijk contributie te moeten heffen. Op veel kostenposten hebben wij als bestuur direct invloed en hebben we dus ook geld kunnen besparen. Er zijn ook een aantal zaken die wel doorgaan zoals de trainingen van jeugdteams, verzekeringen en abonnementen die we niet kunnen stoppen of schorsen.

Daarnaast was het wachten op de Nevobo die heeft gekeken naar een teruggave van de teamgelden. Inmiddels hebben we van de Nevobo te horen gekregen dat een deel van de teamgelden teruggestort gaan worden. De Nevobo geeft aan dat 70% van de teamgelden nodig zijn voor vaste kosten. De overige 30% zijn kosten die gerelateerd zijn aan het organiseren van wedstrijden. Een deel van deze 30% zal worden teruggestort aan de vereniging, de teruggave per vereniging wordt gebaseerd op basis van het aantal wedstrijden wat niet is doorgegaan.

Uiteraard zullen wij dit deel weer aan jullie terugstorten. Dit geldt ook voor een deel van de Nevobo contributie van vorig seizoen. De exacte bedragen zullen wij communiceren zodra wij de compensatie van de Nevobo hebben ontvangen.

Algemene leden vergadering

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij de algemene leden vergadering (ALV) uitgesteld. Wij verwachten niet dat we op korte termijn weer met een grote groep een ledenvergadering kunnen organiseren, daarom hebben we besloten de ALV van dit seizoen op een andere manier vorm te geven.

Een belangrijk onderdeel van de ALV is het controleren van de jaarstukken. Het afsluiten van het boekjaar heeft dit jaar langer geduurd, omdat wij moesten wachten op de bevestiging van teruggave vanuit diverse partijen. Gelukkig is daar inmiddels duidelijkheid over en kunnen de jaarstukken gecontroleerd worden door de kascommissie. Wanneer de kascommissie klaar is met de controle zullen we de stukken met jullie delen. Iedereen kan dan inhoudelijk op de financiële jaarafsluiting reageren.

Daarnaast zullen we verslag doen van de diverse commissies, dit zal beknopter zijn dan dat jullie gewend zijn, in veel gevallen zijn deze activiteiten ook stil komen te liggen.

Zichtbaar in het verkeer.

Vanuit het Team Sportservice Zuid-Holland is er een mooie actie opgezet om de zichtbaarheid van fietsers in het verkeer te vergroten. Nu de dagen kort zijn is het nog belangrijker om goed zichtbaar te zijn, als sportvereniging hebben we pakketten kunnen aanvragen met daarin onder andere spaak reflectoren. Als deze spullen zijn binnengekomen worden ze door de trainers aan de jeugdleden uitgedeeld.

Dit vind je misschien ook leuk...